Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä

Solesoft (Y-tunnus 2699525-3)
Sähköposti: info@solesoft.fi

Rekisterin nimi

Solesoft.fi-verkkosivuston käyttäjärekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Verkkosivuston käyttäjät voivat ottaa yhteyttä täyttämällä yhteydenottolomakkeen. Henkilötiedot tallennetaan ja niitä käsitellään, jotta käyttäjään voidaan ottaa yhteyttä. Käyttäjän IP-osoitetta, maantieteellistä suurpiirteistä sijaintia ja muita vastaavia tietoja voidaan hyödyntää analytiikkatarkoituksiin.

Rekisterin tietosisältö

Henkilöstä talletettavat tiedot: Henkilöistä kerättäviä tietoja ovat nimi, sähköposti, puhelinnumero, katuosoite tai muita vastaavia käyttäjän itse syöttämiä tietoja. Rekisteriin voidaan tallentaa myös käyttäjän IP-osoite tai sen osa käyttäjäanalytiikkaa tai kävijämäärälaskentaa varten.

Säännönmukaiset tietolähteet

Palvelun sisältämät henkilötiedot ovat pääsääntöisesti asiakkaiden itsensä syöttämiä tietoja sivuston yhteydenottolomakkeeseen.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja voidaan rekisteröidyn suostumuksella luovuttaa esimerkiksi analytiikan toteuttamista varten. Tietoja voidaan lisäksi henkilötietolain sallimissa rajoissa siirtää EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella sijaitsevalle palvelimelle tallennettavaksi ja käsiteltäväksi rekisterinpitäjän lukuun.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilörekisterin tiedot on koottu tietokantoihin, jotka on suojattu palomuureilla, salasanoilla sekä muilla tietoteknisillä ratkaisuilla. Tietokantojen lukuoikeus on vain rekisterinpitäjän ennalta määrittämillä henkilöillä. Fyysisesti tiedot sijaitsevat palvelimilla lukituissa ja vartioiduissa tiloissa. Rekisterinpitäjällä ei pääsääntöisesti ole manuaalista aineistoa henkilörekisteriä tai sen sisältämiä henkilötietoja koskien. Mahdollinen tilapäinen manuaalinen aineisto arkistoidaan lukittuun tilaan rekisterinpitäjän toimitiloissa.

Käyttäjän oikeudet

Käyttäjällä on itseään koskevia henkilötietoja koskien seuraavat oikeudet

  • Oikeus tarkastaa itseään koskevat henkilötiedot
  • Oikeus tietojen oikaisemiseen
  • Oikeus vastustaa tietojen käsittelyä
  • Oikeus rajoittaa tietojen käsittelyä (esimerkiksi kieltää tietojen käyttö markkinointitarkoituksiin)
  • Oikeus peruuttaa suostumus tietojensa käsittelyyn tai käsittelyn osaan
  • Oikeus tehdä valitus henkilötietojen valvonnasta vastaavalle viranoimaiselle

Evästeet

Evästeet ovat käyttäjän päätelaitteelle tallennettavaa tietoa, joiden avulla palvelun tarjoaja voi kerätä käyttäjistään palvelun kehittämiseen hyödynnettävää tietoa.

Evästeiden avulla voidaan käyttäjän päätelaitteesta tallentaa esimerkiksi: kellonaika, ip-osoite, selaintyyppi tai näytön resoluutio. Käyttäjä voi halutessaan estää evästeiden tallentamisen päätelaitteelleen verkkoselaimensa asetuksista.

Evästeistä ja niihin liittyvästä lainsäädännöstä voi lukea lisää Viestintäviraston verkkosivuilta.